Ser res

Ser de pedra, mer bosc.
Ser fel, al ser cos.
Ara, ser per ser,
sóc nom.

Argent, rom…
Tinc sofre al pèl,
ple de l’alè 
del ple plaer fosc.

Nit, mort negra.
Mon cos res rep,
res ara sóc, res,

l’alè fresc

sobre mar de pedres.